17 Novembre, 2018
A- A A+

PISANI, Francesco - Quietanza

1571 giugno 14, Roma, palazzo di San Marco

Mastro Giovanni da Saltrio, scultore abitante in Roma, dichiara di aver ricevuto da Chiara Querini coerede insieme ad altri di Francesco Pisani cardinale vescovo Ostiense la somma di novecento scudi, divisi in quattro rate, di cui l’ultima contestualmente alla stesura del presente atto, per la costruzione nella chiesa di San Marco della sepoltura del cardinale predetto.


Originale [A], Archivio storico Capitolino, Sezione II dell’Archivio Urbano, not. Luigi «de Sancto Petro», vol. 105, c. 107r.

Il documento è introdotto nel modo che segue: «Confessio receptionis | ducatorum 900 receptorum per magistrum | Ioannem Saltrem sculptorem a clarissima domina Clara Pisana».


testo originale []

c. 107v Die mensis 14 iunii, 1571. In mei etc. personaliter constitutus discretus vir magister Ioannes de Saltre sculptor, habitans | in Urbe personalis etc. sponte etc. confessus fuit habuisse etc. a clarissima domina Clara Pisana | de Quirinis, p(rae)sente etc. uti(a) herede et nomine aliorum coheredum bo(nae) me(moriae) Francisci episcopi Ostiensis, cardinalis Pisani | nuncupati, ducata noningenta monete pro integro pretio depositi seu(b) sepolture | predicti cardinalis Pisani(c) ex lapidibus mixtis cum columnis | et aliis ornamentis per dictum magistrum(d) Ioannem in ecclesia Sancti M[arci] de | Urbe facti seu factae. Quae quidem scuta nonigenta monete p(rae)dictus | magister Ioannes confessus fuit habuisse et recepisse a p(rae)dicta clarissima domina Clara p(rae)sente, ut supra(e), in numerata pecu|nia(f) in quatuor partitis hoc modo: | videlicet scuta quingenta similia sub die septima maii proxime p(rae)teriti; | item alia scuta quinquaginta similia sub die decimaseptima eiusdem | mensis maii; item alia scuta centum et quinquaginta similia sub | die trigesima eiusdem mensis; reliqua vero scuta ducenta si|milia habuit et recepit de p(rae)senti in mei etc. p(rae)sentia, que sunt prout idem magistri Ioanni esse dixit et confessus est(g) pro comple|mento et completa et integra solutione pretii dicti depositi seu | sepulture mee i<in> eos conventa. De quibus quidem scutis noni|genta p(rae)dictus magister Ioannes se bene contentum et satisfactum | vocavit ac de eis p(rae)dictam clarissimam dominam Claram aliosque heredes p(rae)dictos omnesque | alios etc. quietavit etc. exceptioni etc. spei etc renunciavit etc. | cum pacto etc. et tactis etc. iuravit. Super quibus etc.
Actum | Rome, apud Sanctum Marcum in aedibus solitae habitationis p(rae)dicte clarissime domin(ae) | Clare, p(rae)sentibus ibidem reverendis dominis Georgio Mariano clerico Mediola|nen(si), Roberto Marino clerico Pisauren(si) ac domino Philippo Francisci Guidetti | laico Florentino testibus etc.


(a) p(rae)sente etc. uti a margine sinistro con segno di richiamo. (b) seu in interlineo su et depennato. (c) p(raedic)ti car(dina)lis Pisani in interlineo su facti seu facte per d(i)c(t)um mag(istr)um depennato. (d) in interlineo su dicti depositi seu sepolture depennato. (e) a p(raedic)ta – ut supra a margine sinistro con segno di richiamo. (f) Segue a p(raedic)ta cl(arissi)ma d(omina) Clara ut supra depennato. (g) prout idem – confessus est a margine sinistro con segno di richiamo.